METALKORET VULKAN

Metalkoret Vulkan er et traditionsrigt firestemmigt kor med ca. 25 sangglade medlemmer.

Koret synger kormusik i den lettere genre, f.eks. Kai Normann Andersens potpourrier og Benny Andersens viser. Vi øver hver mandag aften i Dansk Metals hus, Mejlgade 95, Aarhus. Hvis du har lyst til at være med så kontakt os.