Aktiviteter 2011

Selvom der først afholdtes stiftende generalforsamling den 19. oktober, øvede koret flittigt sammen fra begyndelsen af 2011, som blev et forrygende godt år med mange aktiviteter.

Forår Koret sang ved 1. maj arrangementerne på Rådhuspladsen og på Tangkrogen i Aarhus. Metalkorene i Danmark afholdt kortræf i Aalborg, hvor hvert kor underholdt med sange fra eget repertoire. I juni afholdtes den årlige sommerafslutning i Metalhuset. Det var en dejlig aften med underholdning, sang, mad og hygge.

Efterår I oktober afholdt telekorene kortræf på Pejsegården. Hvert kor underholdt med sange fra eget repertoire, derudover sang korene sammen, bl.a. Halleluja af Leonard Cohen. Om aftenen var der festmiddag, mange underholdende indslag samt dans og musik som blev leveret af “Telebanden”. I oktober afholdtes den årlige stiftelsesfest i Metalhuset med masser af god mad, hygge, sang og musik ved Erik Sletting. I december gav koret 3 julekoncerter. Den ene var på lokalcentret Bøgeskovhus i Viby. Derudover var der koncert for venner, familie o.a., som blev afholdt på TDC. Endelig sang koret ved TDC´s Idrætsforenings juleafslutning. Den årlige og meget festlige julefrokost blev afholdt i Metalhuset.