Foråret 2023

Korets aktiviteter i foråret : Vi har givet koncert på henholdsvis Skelager Folkehus i marts måned og Toftegården i april. I maj deltog vi i sangerstævne i Helsingør – og trods lidt ændringer  i arrangementet havde vi et par hyggelige dage.

Altid godt med en is..
 

2021 – 2022

Efter diverse forhindringer på grund af Coronaen har vi genoptaget vores øveaftener og er også kommet igang med at give koncerter. I november 2021 var vi ude at synge på Folkehuset Rosenvang og her i foråret 2022 har vi været på hhv. Vidtskuevejs plejecenter samt Folkehuset Skelager.  Årets sidste koncert foregik den 31. oktober på Folkehuset Sønderskovhus i Lystrup. Til alle koncerterne var der ros og god stemning.

Traditionen tro sang vi ved 1. maj arrangement på Aarhus Havn

Dansk Metals sangerstævne 2019

Lørdag den 11. maj 2019 deltog vi, Metalkoret Vulkan, i sangerstævnet i Randers Arena. I stævnet deltog ni kor fra hele landet. Hvert kor sang et selvvalgt repertoire, hvorefter samtlige kor sluttede koncerten af med tre fællesnumre under ledelse af dirigent Peter Sabroe.

Om aftenen var der middag med underholdning og efterfølgende dans. Aftenen sluttede med natmad kl. 24.00.

Et fint stævne med stor ros til Metalkoret Scandia for et veltilrettelagt arrangement.

VM i sejlads Aarhus 2018

Søndag  den 5. august var koret med til at underholde deltagerne i – og besøgende  ved verdensmesterskaberne i sejlads på Aarhus Ø. Vores repertoire faldt i god smag hos tilhørerne, så endnu en god dag!

Julekoncerter i 2017

Metalkoret Vulkan var med til at synge julen ind på Lokalcenter Bøgeskovhus den 4. december og den 11. december på Patienthotellet på KH.

Derudover var vi inviteret af Klostergadekoret til at give koncert i Klostergadecentret den 16. december. En fin dag, så tak til Klostergadekoret for initiativet.

Høstgudstjeneste i Trige Kirke

Søndag den 10. september var koret inviteret til at synge i forbindelse med Høstgudstjeneste v.  sognepræst Lone Hindø i Trige Kirke. Efter Gudstjenesten/koncerten blev vi budt på tapas i kirken.

En fin Gudstjeneste – en god koncert – en fyldt kirke – en dejlig dag

1. maj 2017

Som en festlig optakt til Fællesorganisationens 1. maj arrangement sang Metalkoret Vulkan på Rådhuspladsen og senere på Tangkrogen i Aarhus.