Forår 2024

I foråret 2024 har korets udadvendte aktiviteter bestået af 3 koncerter samt deltagelse i 1. maj arrangement.

Den 4. marts sang vi for “Klubben” i Smedehuset på Dusager. Den 11. marts var vi på Folkehuset Trøjborg og den 13. maj på Folkehuset Viby.

                                          1. maj

Igen i år var vi blevet opfordret til at synge ved LO´s 1. maj arrangement som blev afholdt i strålende sol – og for første gang i Mølleparken Aarhus. Vores medvirken var sammen med fanernes indmarch med til at starte den rette stemning for en 1. maj – alt i alt en god dag som sædvanlig.

Efterår 2023

Efteråret 2023 bød på 3 koncerter. Den 28. oktober deltog vi i Amatørkulturens dag på Dokk1 – arrangeret af Samrådet for Amatørkultur i Aarhus.

Den 6. november havde vi en koncert på Folkehuset Hjortshøj og den 27. november sang vi på Bøgeskovhus.

Den 10. september var vi repræsenteret ved fejringen af 50-års jubilæet for Samrådet for Amatørkultur, hvor vi blev budt på sandwich, drikkevarer og underholdning og hvor medlemsforeningerne fik overrakt en roll up til brug ved diverse arrangementer.

Reception ved Samrådets jubilæum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foråret 2023

Korets aktiviteter i foråret : Vi har givet koncert på henholdsvis Skelager Folkehus i marts måned og Toftegården i april. I maj deltog vi i sangerstævne i Helsingør – og trods lidt ændringer  i arrangementet havde vi et par hyggelige dage.

Altid godt med en is..
 

2021 – 2022

Efter diverse forhindringer på grund af Coronaen har vi genoptaget vores øveaftener og er også kommet igang med at give koncerter. I november 2021 var vi ude at synge på Folkehuset Rosenvang og her i foråret 2022 har vi været på hhv. Vidtskuevejs plejecenter samt Folkehuset Skelager.  Årets sidste koncert foregik den 31. oktober på Folkehuset Sønderskovhus i Lystrup. Til alle koncerterne var der ros og god stemning.

Traditionen tro sang vi ved 1. maj arrangement på Aarhus Havn

Dansk Metals sangerstævne 2019

Lørdag den 11. maj 2019 deltog vi, Metalkoret Vulkan, i sangerstævnet i Randers Arena. I stævnet deltog ni kor fra hele landet. Hvert kor sang et selvvalgt repertoire, hvorefter samtlige kor sluttede koncerten af med tre fællesnumre under ledelse af dirigent Peter Sabroe.

Om aftenen var der middag med underholdning og efterfølgende dans. Aftenen sluttede med natmad kl. 24.00.

Et fint stævne med stor ros til Metalkoret Scandia for et veltilrettelagt arrangement.

VM i sejlads Aarhus 2018

Søndag  den 5. august var koret med til at underholde deltagerne i – og besøgende  ved verdensmesterskaberne i sejlads på Aarhus Ø. Vores repertoire faldt i god smag hos tilhørerne, så endnu en god dag!

Julekoncerter i 2017

Metalkoret Vulkan var med til at synge julen ind på Lokalcenter Bøgeskovhus den 4. december og den 11. december på Patienthotellet på KH.

Derudover var vi inviteret af Klostergadekoret til at give koncert i Klostergadecentret den 16. december. En fin dag, så tak til Klostergadekoret for initiativet.